IGNITE e-mailconfiguratie

Eerder heeft u uw e-mailsettings ontvangen. U kan nu uw e-mail configureren in uw favoriete e-mailclient, of op uw favoriete device. Het is eveneens mogelijk om onmiddellijk aan de slag te gaan via één van de twee beschikbare webclients.
Er wordt een korte omschrijving voorzien voor de configuratie in Outlook, Thunderbird en op iPhone. Onderaan de pagina kan u nog de relevante link terugvinden om uw paswoord te wijzigen en out-ot-office berichten in te stellen.

Toegang voor webmail

Inloggen in de Roundcube-webmail kan via
http://www.ignite-it.eu/roundcube.
Inloggen in de Squirrelmail-webmail kan via
http://www.ignite-it.eu/squirrelmail.
Logingegevens zijn uw gebruikersnaam en paswoord.

Configuratie in Outlook

 • Hierbij de procedure voor Outlook 2010. De manier van instellen verschilt niet wezenlijk van wat in andere clients gevraagd wordt.
 • Start met een nieuwe account toe te voegen: 'add account' (fig.1).
 • Vul je eigen naam, e-mailadres en paswoord in en klik daarna op 'next' fig.2).
 • De applicatie tracht nu de overige gegevens op te vragen. Even geduld (fig.3).
 • Klik 'next' bij de volgende melding (fig.4).
 • Selecteer dat de gegevens manueel worden ingegeven en klik 'next' fig.5).
 • Mogelijk krijgt u volgend scherm nog eens te zien. Selecteer 'internet e-mail' en klik 'next' (fig.6).
 • De gebruikersinformatie in reeds ingevuld, maar dient nog met de serverinformatie worden aangevuld. Kies account type POP3 of IMAP. De inkomende- en uitgaande mailserver is mail.ignite-it.eu. Vul uw gebruikersnaam en paswoord in en klik op 'more settings' (fig.7).
 • In de tab 'outgoing server' vinkt u de checkbox aan en bevestigt u(fig.8).
 • Klik op 'next' (fig.9).
 • Klik op 'finish' (fig.10).

Configuratie in Thunderbird

 • Hierbij de procedure voor Firerbird. De manier van instellen verschilt niet wezenlijk van wat in andere clients gevraagd wordt.
 • Start met het toevoegen van een nieuwe account. Vul uw eigen naam, uw e-mailadres en paswoord in. Vink zeker aan 'wachtwoord onthouden' (fig.1).
 • De applicatie zal trachten om de gegevens automatisch op te vragen. Zorg ervoor dat nadien de gegevens als volgt worden ingevuld.
  Voor IMAP is de serverhostnaam telkens mail.ignite-it.eu.
  Voor inkomende mail is het poort 993. Bij SSL kiest u 'SSL/TLS' en bij autheticatie 'Normaal wachtwoord'.
  Voor uitgaande mail is dit poort 587. Bij SSL kiest u 'STARTTLS' en bij autheticatie 'Normaal wachtwoord' (fig.2).
 • Klik op 'klaar' (fig.2).
 • Wanneer u andere settings heeft gekozen, dan kan u nog een waarschuwingsmelding ontvangen. U kan de settings wijzigen, of aanvinken 'ik begrijp de risico's' en 'klaar' klikken (fig.3).
 • Wanneer u wel de versleutelde verbinding heeft gemaakt, dan zal Thunderbird nog zeggen dat het certificaat niet geldig is. Klik op 'weergeven' (fig.4).
 • Indien het certificaat deze gegevens bevat is het in orde. Klik op 'sluiten' (fig.5).
 • Vink 'deze uitzondering voor altijd opslaan' aan en klik daarna op 'beveiligingsuitzondering bevestigen' (fig.6).

Configuratie op iPhone / iPad

 • Ga naar 'Instellingen > E-mail, contacten, agenda's' en klik op 'Nieuwe account' (fig.1).
 • Kies 'Anders' (fig.2).
 • Kies 'Voeg mailaccount toe' (fig.3).
 • Vul je naam in (deze komt mee in het antwoord aan), je e-mailadres (dit is de gebruikersnaam), paswoord (hoofdlettergevoelig) en beschrijving (om je account te kunnen onderscheiden van de andere) (fig.4).
 • Kies of je de mail als imap, dan wel pop wil configureren. Het verschil is dat bij imap de berichten op de server blijven staan en bij pop deze van de server worden verwijderd. Meer info op http://help.thunderbird.edu/content/what-difference-between-imap-and-pop-protocol (fig.5).
 • De server voor inkomende- en uitgaande post is mail.ignite-it.eu. Vul telkens je gebruikersnaam en paswoord in (fig.6).
 • Bewaar de accountgegevens (fig.7).
 • Voor de uitgaande post zijn er nog een aantal gegevens te controleren, indien het versturen van e-mail problemen geeft.
 • Ga naar 'Instellingen > E-mail, contacten, agenda's' en open op de account die u net heeft gemaakt. Tap op de gebruikersnaam (fig.8).
 • Kies de 'SMTP' (fig.9).
 • Kies 'Hoofdserver' (fig.10).
 • Bij de volgende instellingen dient 'Gebruik SSL' aan te staan.
 • Identiteitscontrole dient op 'Wachtwoord' te staan.
 • De serverpoort dient '587' te zijn.
 • Klik op 'Gereed'.